FIPE
Banner IPE

Aktualności / Program wsparcia metodyczno-szkoleniowego dla nauczycieli szkół podstawowych

Program wsparcia metodyczno-szkoleniowego dla nauczycieli szkół podstawowych

Fundacja Instytut Promocji Edukacji w partnerstwie z Wydawnictwem Operon zapraszają szkoły podstawowe do udziału w bezpłatnym programie wsparcia metodyczno-szkoleniowego dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i liczenia (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).

Celem wsparcia jest wyposażenie nauczycieli szkół podstawowych w specjalistyczne kompetencje Trenera Metody Ortograffiti. Wybraliśmy Metodę Ortograffiti, gdyż z analizy wynika, że jest to najbardziej kompleksowa metoda pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i liczenia, zarówno tymi o podłożu dyslektycznym, jak i wynikającymi z różnego typu zaniedbań. Metoda jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

Dzięki udziałowi w tym programie szkoła zyska:

 • rozwój nauczycieli w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez wyposażenie ich w specjalistyczne kompetencje do pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się;
 • sprawdzone narzędzia do rozwijania umiejętności czytania, pisania i liczenia, w tym diagnostyczne, metodyczne, multimedialne;
 • rozwiązania organizacyjne w postaci Klubów Ortograffiti (przyjaznej dla uczniów formy zajęć dodatkowych) i metodyczne w formie kompleksowej metody pracy;
 • wsparcie specjalistów przez cały okres trwania programu.

A w efekcie:

 • szkoła zadba o równe szanse edukacyjne uczniów;
 • uczniowie osiągną lepsze wyniki w nauce;
 • poprawi się kondycja emocjonalna uczniów;
 • placówka zyska wdzięczność i zaangażowanie rodziców jako szkoła przyjazna dla ich dzieci.

Szkoła uczestnicząca w programie zostanie uhonorowana Certyfikatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji poświadczającym jej przyjazne podejście do uczniów z dysleksją.

Program wsparcia metodyczno-szkoleniowego dla nauczycieli jest realizowany przez Fundację Instytut Promocji Edukacji w partnerstwie z Wydawnictwem Operon. Jego realizacja jest przewidziana na okres od 28 sierpnia do 12 października 2023 roku.

Program obejmuje:

 • Udział w minimum dwóch 60-minutowych warsztatach online (do wyboru z 8 proponowanych). Celem warsztatów jest nauczenie się korzystania z Metody Ortograffiti i wdrażania jej w szkole. Warsztaty poprowadzą certyfikowani Trenerzy Ortograffiti. Terminy zostaną podane w sierpniu przed uruchomieniem programu.
 • Ukończenie minimum 2 wybranych kursów internetowych (z 7 proponowanych) w wymiarze 10-20 godzin dydaktycznych każdy (w dowolnym terminie w okresie od 28 sierpnia do 12 października). Celem kursów jest zdobycie kompetencji Trenera Metody Ortograffiti.
 • Wyposażenie nauczycieli uczestniczących w programie w komplet materiałów metodycznych i ćwiczeniowych w formie elektronicznej do prowadzenia zajęć Metodą Ortograffiti.
 • Kompleksowe wsparcie specjalisty w okresie trwania programu – doradztwo merytoryczne.

Aby skorzystać z programu wsparcia, należy do 31 maja 2023 roku wypełnić zgłoszenie, podając liczbę i specjalizację nauczycieli zainteresowanych oraz informację o tym, czy w szkole są nauczyciele pracujący Metodą Ortograffiti.

Program zostanie uruchomiony, gdy zbierze się odpowiednia liczba chętnych uczestników. O ostatecznej decyzji poinformujemy zgłaszające się szkoły drogą mailową do 16 czerwca 2023 roku.

W razie pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu - Aleksandrą Bućko: a.bucko@fundacja-ipe.pl lub telefonicznie: 603 445 855.
 
« powrót


IPE logo male
Fundacja Instytut Promocji Edukacji

ul. 3 maja 27-31 /33, 81-364 Gdynia
e-mail: ipe@fundacja-ipe.pl
konto: ING Bank Śląski S.A.
57 1050 1764 1000 0090 3052 1034
NIP: 9581562708
tel. + 48 58 679 00 10 Telefon