FIPE
Banner IPE

Celem Fundacji jest inicjowanie działań edukacyjnych na rzecz instytucji oświatowych, otwartych na możliwości i potrzeby nauczycieli i uczniów. Proponujemy pomoc dla organów prowadzących placówki oświatowe ubiegających się o unijne środki finansowe. W porozumieniu ze szkołami zlokalizowanymi w poszczególnych gminach przygotowujemy Diagnozę Potrzeb Rozwojowych Szkół i Organu Prowadzącego.IPE logo male
Fundacja Instytut Promocji Edukacji

ul. 3 maja 27-31 /33, 81-364 Gdynia
e-mail: ipe@fundacja-ipe.pl
konto: ING Bank Śląski S.A.
57 1050 1764 1000 0090 3052 1034
NIP: 9581562708
tel. + 48 58 679 00 10 Telefon