FIPE
Banner IPE

O Fundacji / Organy Fundacji

Fundacja ma siedzibę w Gdyni, przy ul. Hutniczej 3. Swoją działalnością obejmuje cały kraj.
Organami Fundacji są:


  1. Zarząd Fundacji,
  2. Rada Programowa.

Zarząd Fundacji


Działalnością Fundacji kieruje Zarząd powoływany przez Fundatora. Do zadań Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji merytorycznych i finansowych dotyczących działalności Fundacji oraz powoływanie członków Rady Programowej.


Prezesem Fundacji jest Dariusz Kaczmarek - prezes Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON, które jest prekursorem wielu programów na rzecz szkoły i nauczycieli. Wydawnictwo podejmuje wszechstronne działania, wyznaczając kierunki rozwoju w różnych aspektach edukacji szkolnej. Kilkanaście lat doświadczeń wynikających ze współpracy z nauczycielami pozwala na kompleksowe spojrzenie na potrzeby i oczekiwania polskiego szkolnictwa.


Rada Programowa


Rada Programowa sprawuje opiekę merytoryczną nad działalnością Fundacji i ma uprawnienia doradczo-inicjatywne. Obraduje na posiedzeniach plenarnych i w sekcjach roboczych. Sekcje Robocze są powoływane do każdego projektu tematycznego, który inicjuje Fundacja. Do Sekcji Roboczej Rady Programowej należy:


  1. opieka merytoryczna nad realizowanymi przez zespół projektowy Fundacji przedsięwzięciami, w tym występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Zespołu;
  2. opiniowanie rocznych programów działania zespołu projektowego Fundacji;
  3. wyrażanie opinii w sprawach działania zespołu projektowego Fundacji.

Struktura fundacji

 
« powrót


IPE logo male
Fundacja Instytut Promocji Edukacji

ul. 3 maja 27-31 /33, 81-364 Gdynia
e-mail: ipe@fundacja-ipe.pl
konto: ING Bank Śląski S.A.
57 1050 1764 1000 0090 3052 1034
NIP: 9581562708
tel. + 48 58 679 00 10 Telefon